Elservice

Från mindre industrier till privata ROT-arbeten

Mindre underhålls-och reparationsarbeten är ofta lika viktigt som själva grundinstallationen. Därför har Excellent El byggt upp en stark serviceorganisation.

Excellent El`s ambition är att leverera tjänster och lösningar som överträffar kundens förväntan

Vi utför service av el-och teleinstallationer:

  • Butiker
  • Köpcentrum
  • Kontorsfastigheter
  • Mindre industrier
  • Projektering och installation av fiber-och datanät
  • Projektering och installation av passage-och inbrottslarm
  • Privata ROT-arbeten

Genom att teckna serviceavtal med oss får ni snabbt den hjälp ni behöver. Vi har vad som behövs för att täcka ert behov.

Kontakt elservice:

Samuel Vanhanen

Telefon:0768 69 65 42
E-post: [email protected]