Elentrepenad

Excellent El erbjuder helhetslösningar inklusive elkonstruktion vilket ger stora möjligheter att omfamna och hålla ihop hela projekt. Tillsammans med våra erfarna projektledare jobbar vi utifrån Er vision till färdigt projekt. Genom att fånga Er förväntan arbetas en budget fram som med hög kostnadskontroll med uppföljning genom hela projektet resulterar i att vi undviker oklarheter i slutänden.

Det är genom prestigelös samverkan vi skapar långsiktiga relationer

Kontakt projektledare:

personal2

JONAS SKILLBORG

Telefon: 0704-25 83 73
E-post: [email protected]